Om oss

Midt-Norsk Betong Verdal er produsent og leverandør av betongprodukter og tilhørende løsninger for vann, avløp, gate, vei, park og hageformål. Fabrikk og lager ligger sentralt plassert på Ørin industriområde i Verdal kommune.

Historikk

Midt-Norsk Betong Verdal ble etablert i 1922 av Thor Albertsen og Nestor Ekman under navnet Albertsen og Ekman. I 1927 ble den første produksjonsmaskinen for betongrør kjøpt og firmaet hadde skiftet navn til Albertsen & Dillan. Etterspørselen vokste raskt og bedriften utviklet seg. Nyeprodukter ble satt i produksjon.

Fra 1930 og utover kom utstyr for kumringer og kjegler. Den største utviklingen skjedde først på 50-tallet, da kom rørmaskiner som baserte seg på vibrasjon i formutstyret og hydraulisk pressing. I 1979 ble bedriften fusjonert med Norcem. I en tiårsperiode var virksomheten knyttet til forhold den ikke hadde styring over. Norcem fusjonerte delvis med Aker, med Aker Betong som resultat. I 1991 ble bedriften solgt til de ansatte og endret navn til Midt-Norsk Betong Verdal AS.

Ferdigbetongstasjonen ble et eget selskap i 1994 med navnet Midt-Norsk Ferdigbetong som senere er solgt til Unicon AS. Vår virksomhet ble drevet i de gamle fabrikklokalene frem til mars 2009, da stod det nye anlegget i Venusvegen ferdig.

Les mer om Albertesen og Dillan sin historie her.

Ansatte

Midt-norsk betong as har i dag 13 ansatte. De fleste har fagbrev innenfor betongfaget.