Om oss

Midt-Norsk Betong Verdal er produsent av ferdigbetong og leverandør av betongprodukter og tilhørende løsninger for vann, avløp, gate, vei, park og hageformål. Fabrikk og lager ligger sentralt plassert på Ørin industriområde i Verdal kommune.

Historikk

Midt-Norsk Betong Verdal ble etablert i 1922 av Thor Albertsen og Nestor Ekman under navnet Albertsen og Ekman. I 1927 ble den første produksjonsmaskinen for betongrør kjøpt og firmaet hadde skiftet navn til Albertsen & Dillan. Etterspørselen vokste raskt og bedriften utviklet seg. Nyeprodukter ble satt i produksjon.

Fra 1930 og utover kom utstyr for kumringer og kjegler. Den største utviklingen skjedde først på 50-tallet, da kom rørmaskiner som baserte seg på vibrasjon i formutstyret og hydraulisk pressing. I 1979 ble bedriften fusjonert med Norcem. I en tiårsperiode var virksomheten knyttet til forhold den ikke hadde styring over. Norcem fusjonerte delvis med Aker, med Aker Betong som resultat. I 1991 ble bedriften solgt til de ansatte og endret navn til Midt-Norsk Betong Verdal AS.

Ansatte

Midt-norsk betong AS har i dag 20 ansatte. De fleste har fagbrev innenfor betongfaget.

Personvern