Midt-Norsk Betong AS

Produsent og leverandør av ferdigbetong og betongprodukter

og tilhørende løsninger for vann, avløp, gate, vei, park og hageformål. Fabrikk og lager ligger sentralt plassert på Ørin industriområde i Verdal kommune.

Spesialproduksjon

Vi produserer en mengde produkter som ikke faller inn under våre vanlige kommunaltekniske kategorier. Mye kan løses med forskjellige konstruksjoner i betong.

Basal

Du skal være trygg på at de produktene som leveres fra medlemsbedriftene i Basal tilfredsstiller gjeldende krav og gir deg et fullgodt anlegg med lang levetid.

Ansatte

Midt-norsk Betong AS har i dag 21 ansatte. De fleste har fagbrev innenfor betongfaget.

Betongprodukter

Siden

1922

Støyp på Levangernesset i dag, stor maskinhall for #LevangerDriftogMontasjeas, utførende entrepre...

Les mer

Hei. For å være litt forsiktige i disse tider så innfører vi noen enkle leveregler fra og med i ...

Les mer

https://www.innherred.no/nyheter/2020/11/20/Tenker-milj%C3%B8-%E2%80%93-Vi-bruker-sand-fra-Vuku-sing...

Les mer

Les mer
Personvern