Vår kunde Letnes Entreprenør as er på «oppløpssiden» på prosjektet Ølvegata Nord.

Anleggsleder Petter Gausen Bremseth forteller kort;
«kontraktsummen på anlegget er ca 14 mill inkl.mva.
Oppstart på prosjektet var 23.sept 2020- slutt juli. 2021
Prosjektet omfatter nytt vann og avløpssystem inkl. separering av tilknyttede boliger/eiendommer, nytt vei og gatelysanlegg.
Til dels flatt avløpsanlegg og mellomstore dimensjoner.»

I denne sammenhengen ble det satt ned en vannkum i dimensjon Ø3000. Det er den største sirkulære vannkummen som noen gang er satt her på Innherred.
Bare bunndelen veide ca 15 tonn. Hele konstruksjonen ble på ca 36 tonn.


Personvern