Om oss

Midt-Norsk Betong Verdal er produsent av ferdigbetong og leverandør av betongprodukter og tilhørende løsninger for vann, avløp, gate, vei, park og hageformål. Fabrikk og lager ligger sentralt plassert på Ørin industriområde i Verdal kommune.

Historikk

Midt-Norsk Betong Verdal ble etablert i 1922 av Thor Albertsen og Nestor Ekman under navnet Albertsen og Ekman. I 1927 ble den første produksjonsmaskinen for betongrør kjøpt og firmaet hadde skiftet navn til Albertsen & Dillan. Etterspørselen vokste raskt og bedriften utviklet seg. Nyeprodukter ble satt i produksjon.

Fra 1930 og utover kom utstyr for kumringer og kjegler. Den største utviklingen skjedde først på 50-tallet, da kom rørmaskiner som baserte seg på vibrasjon i formutstyret og hydraulisk pressing. I 1979 ble bedriften fusjonert med Norcem. I en tiårsperiode var virksomheten knyttet til forhold den ikke hadde styring over. Norcem fusjonerte delvis med Aker, med Aker Betong som resultat. I 1991 ble bedriften solgt til de ansatte og endret navn til Midt-Norsk Betong Verdal AS.

Ferdigbetongstasjonen ble et eget selskap i 1994 med navnet Midt-Norsk Ferdigbetong som senere er solgt til Unicon AS. Vår virksomhet ble drevet i de gamle fabrikklokalene frem til mars 2009, da stod det nye anlegget i Venusvegen ferdig.

Les mer om Albertesen og Dillan sin historie her.

Ansatte

Midt-norsk betong as har i dag 21 ansatte. De fleste har fagbrev innenfor betongfaget.